Partier

  • Lekepartiet, for barn i barnehagen, har en god blanding av lek og enkle turnelementer.

  • Turn 1 (1.-3. klasse) og Turn 2 (f. 4.-6. klasse) har mer fokus på basisteknikk i turn. Her er det gode muligheter for utvikling av motorikk og kroppsbeherskelse

  • Ungdomspartiet (fra 7. klasse) bygger videre på Turn 1 og 2, men tar også inn nybegynnere.

  • Konkurransepartiet er for viderekomne gymnaster, som rekrutteres fra de andre partiene.

  • Uranienborg turnforening har også tilbud til voksne.

Lokaler

Turnpartiene er midlertidig flyttet til Ullern videregående skole i påvente av oppussingen av idrettshallen på Uranienborg skole.
Det antas at partiene flytter tilbake til Uranienborg våren 2019.  

“Strekk deg enda litt lenger”
Uranienborg turnforening ble stiftet i 1967 av en gruppe foreldre under mottoet: “Barna vekk fra gata”. I dag er Uranienborg Turnforening kjent for å ha et godt miljø og et allsidig tilbud til store og små. I undervisningen er kroppsbeherskelse, styrke, balanse, lek og utvikling i fokus.

Frivillig arbeid med fokus på trivsel
Foreningen har alltid blitt drevet av frivillige ressurser med sosialt engasjement. Markering av semesterslutt er tradisjon, og året avsluttes alltid med en juleavslutning for hele familien.