Partier

  • Lekepartiet, for barn i barnehagen, har en god blanding av lek og enkle turnelementer.

  • Turn 1 (1.-3. klasse) og Turn 2 (f. 4.-6. klasse) har mer fokus på basisteknikk i turn. Her er det gode muligheter for utvikling av motorikk og kroppsbeherskelse

  • Ungdomspartiet (fra 7. klasse) bygger videre på Turn 1 og 2, men tar også inn nybegynnere.

  • Konkurransepartiet er for viderekomne gymnaster, som rekrutteres fra de andre partiene.

  • Uranienborg turnforening har også tilbud til voksne.

Lokaler

Turnpartiene holdes på i flerbrukshallen på Uranienborg skole.  

“Strekk deg enda litt lenger”
Uranienborg turnforening ble stiftet i 1967 av en gruppe foreldre under mottoet: “Barna vekk fra gata”. I dag er Uranienborg turnforening kjent for å ha et godt miljø og et allsidig tilbud til store og små.

I undervisningen er kroppsbeherskelse, styrke, balanse, lek og utvikling i fokus.

Frivillig arbeid med fokus på trivsel
Foreningen har alltid blitt drevet av frivillige med sosialt engasjement. Markering av semesterslutt er tradisjon, og året avsluttes med en juleavslutning for hele familien.