Uranienborg turn er tilbake på Uranienborg skole fra og med 5. mars:
Flerbrukshallen på Uranienborg skole er ferdigstilt, og vi tar i bruk hallen for alle partier fra og med tirsdag 5. mars.

Vi gjør oppmerksom på at treningsplanen er noe endret. Breddepartiene er fordelt ut ifra klassetrinn og treningstidene er noe justert. Se Treningstider.

*

Alle våre partier er fulle og vi tar ikke inn nye elever nå. På grunn av lang venteliste tar vi ikke inn flere barn på ventelisten.

Våre partier 

Uranienborg turnforening har seks turnpartier: 

  • Lekepartiet (barnehagetrinnet) har en god blanding av lek og enkle turnelementer.

  • Turn 1 (1.-3. klasse) har mer fokus på basisteknikk i turn. Her er det gode muligheter for utvikling av motorikk og kroppsbeherskelse

  • Turn 2 (4.-6. klasse) har mer fokus på basisteknikk i turn. Her er det gode muligheter for utvikling av motorikk og kroppsbeherskelse

  • Ungdomspartiet (fra 7. klasse) bygger videre på Turn 1 og 2, men tar også inn nybegynnere.

  • Konkurransepartiet (lukket parti) er for viderekomne gymnaster og rekrutteres fra de andre partiene.

  • Damepartiet er turnforeningens tilbud for voksne damer.