Medlemsavgift 2019

Alle medlemmer må betale medlemsavgift for å delta på våre partier. Medlemsavgiften er 250,- og gjelder for ett kalenderår.

Treningsavgift høsten 2019

Foreldre & barn (1 dag per uke): 700kr
Lekepartiet (1 dag per uke): 700kr
Turn 1.-2. klasse (2 dag per uke): 1000kr
Turn 3.-4. klasse (2 dag per uke): 1000kr
Turn 5.-7. klasse (2 dag per uke): 1400kr
Ungdomsparti (2 dag per uke): 1400kr
Konkurranseparti: 2000kr
Voksenturn (1 dag per uke): 700kr

+ fakturagebyr 20kr.

Hallvakt/dugnad

Uranienborg turn drifter hallen på Uranienborg skal på oppdrag fra Oslo kommune, og vi ar blant annet ansvaret for at det alltid er hallvakt til stede når det er trening i hallen. Vi forventer derfor at alle medlemmer over 18år og foreldre/foresatte til våre medlemmer under 18år stiller som hallvakt én ettermiddag/kveld i løpet av semesteret. Vaktliste og instruks vil bli sendt ut før semesteret starter.