Medlemsavgift 2019

Alle medlemmer må betale medlemsavgift for å delta på våre partier. Medlemsavgiften er 250,- og gjelder for ett kalenderår.

Treningsavgift høsten 2019

Lekepartiet: 700kr
Turn 1: 800kr
Turn 2: 900kr
Ungdomsparti: 900kr (to dager: 1400kr)
Konkurranseparti: 2000kr
 

+ fakturagebyr 20kr.