Medlemsavgift 2019

Alle medlemmer må betale medlemsavgift for å delta på våre partier. Medlemsavgiften er 250,- og gjelder for ett kalenderår.

Treningsavgift høsten 2019

Foreldre & barn (1 dag per uke) : 700kr
Lekepartiet (1 dag per uke) : 700kr
Turn 1.-2. klasse (2 dag per uke): 1000kr
Turn 3.-4. klasse (2 dag per uke): 1000kr
Turn 5.-7. klasse (2 dag per uke): 1400kr
Ungdomsparti (2 dag per uke): 1400kr
Konkurranseparti: 2000kr

+ fakturagebyr 20kr.